Главная  /  Устав Ассоциации  /  Общие положения (укр)

  Про Ассоциацию
Департамент содействия развитию аквариумного дизайна
Членство в Ассоциации
Устав Ассоциации
 - Общие положения (укр)
 - Цели, задачи и направления деятельности (укр)
 - Условия и порядок приема в члены Ассоциации, выход из Ассоциации (укр)
 - Права и обязанности Ассоциации и ее членов (укр)
 - Порядок создания и деятельности органов управления Ассоциации (укр)
 - Финансово-хозяйственная деятельность, имущество и средства Ассоциации (укр)
 - Учет и отчетность Ассоциации (укр)
 - Внесение изменений в Устав (укр)
 - Прекращение деятельности Ассоциации (укр)

Представители в регионах
Kлубы аквариумистов
Справочная информацияНовости
Статьи и советы
Что и где купить - партнерская программа
Календарь выставок, семинаров, конкурсов
Аквафорум
Фотогалерея
Музей аквариумистики
Карта сайта

Общие положения (укр)


Загальні положення

1.1."Всеукраїнська Асоціація акваріумістів" (далі Асоціація) є добровільною всеукраїнською громадською організацією, що створена на основі єдності інтересів громадян України та єдності інтересів іноземних громадян, які прагнуть сприяти розвитку і піднесенню акваріумної культури у населення, акваріумистики в цілому в Україні, суміжних з акваріумістикою галузей.

1.2. Асоціація створюється і діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядуванні, законності та гласності.

1.3. Діяльність Асоціації регламентується Конституцією України, Законом України "Про об`єднання громадян", чинним законодавством України, цим Статутом.

1.4. Асоціація реалізує свої завдання у тісній взаємодії з державними органами, профспілками, іншими об'єднаннями громадян, відповідними міжнародними організаціями.

1.5. Асоціація не відповідає по зобов'язаннях держави, так само як і держава не відповідає по зобов'язаннях Асоціації. Асоціація не відповідає по зобов'язаннях своїх членів, створених ним юридичних осіб, так само як і вони не відповідають по зобов'язаннях Асоціації. Асоціація поширює свою діяльність на територію України.

1.6. Асоціація відповідає по своїх зобов'язаннях майном, що належить їй на праві власності майном, на яке згідно з чинним законодавством України може бути накладене стягнення. Асоціацію створено із всеукраїнським статутсом.

1.7. Асоціація є юридичною особою за законодавством України з моменту державної реєстрації у відповідному органі. Асоціація має рахунки в установах банків, самостійний баланс, круглу печатку, штампи, емблеми та іншу символіку, зразки яких затверджуються Правлінням. Символіка реєструється у встановленому законодавством порядку.

Версия для печати

Контактная информация

 
Вся информация, находящаяся на данном сервере
защищена законом об авторских правах.
Распространение информации с сервера на любых
носителях и в любом виде возможна только после
согласования с администрациейНаша почта: info@aquariumist.in.ua   Телефон: +38 067 419-64-34