Главная  /  Устав Ассоциации  /  Цели, задачи и направления деятельности (укр)

  Про Ассоциацию
Департамент содействия развитию аквариумного дизайна
Членство в Ассоциации
Устав Ассоциации
 - Общие положения (укр)
 - Цели, задачи и направления деятельности (укр)
 - Условия и порядок приема в члены Ассоциации, выход из Ассоциации (укр)
 - Права и обязанности Ассоциации и ее членов (укр)
 - Порядок создания и деятельности органов управления Ассоциации (укр)
 - Финансово-хозяйственная деятельность, имущество и средства Ассоциации (укр)
 - Учет и отчетность Ассоциации (укр)
 - Внесение изменений в Устав (укр)
 - Прекращение деятельности Ассоциации (укр)

Представители в регионах
Kлубы аквариумистов
Справочная информацияНовости
Статьи и советы
Что и где купить - партнерская программа
Календарь выставок, семинаров, конкурсов
Аквафорум
Фотогалерея
Музей аквариумистики
Карта сайта

Цели, задачи и направления деятельности (укр)


Мета, завдання та напрямки діяльності Асоціації

2.1. Головною метою діяльності Асоціації є задоволення та захист законних соціальних, економічних, національно-культурних, творчих та інших спільних інтересів своїх членів.

2.2. Основними завданнями Асоціації, які будуть вирішуватись при суворому дотриманні чинного законодавства є:

 • сприяння розвитку акваріумної культури у населення та акваріумистики в цілому в Україні через створені осередки у більшості областях України на підставах єдності соціальних, національно – культурних, економічних інтересів.
2.3. Для досягнення зазначеної мети Асоціація у встановленому законом порядку:
 • керується у своїй діяльності цим Статутом, Конституцією та чинним законодавством України;
 • здійснює ті види діяльності, що передбачені Статутом Асоціації;
 • надає допомогу членам Асоціації;
 • розвиває і зміцнює зв'язки з іншими федераціями, асоціаціями, об'єднаннями, в тому числі закордонними та міжнародними;
 • здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством;
 • сприяє організації і проведенн. наукових досліджень, стимулювання впровадження їх (результатів) у суспільну практику;
 • бере участь у здійсненні соціальних заходів, спрямованих на поліпшення соціально-побутових умов членів Асоціації;
 • здійснює видавництво методичної, довідково-інформаційної та іншої друкованої продукції;
 • приймає участь у науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах, виставках;
 • організує проведення курсів по вивченню акваріумної культури та підвищенню рівня знань у галузі акваріумістики на території України; підтримує прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладає відповідні угоди, а також бере участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.

Версия для печати

Контактная информация

 
Вся информация, находящаяся на данном сервере
защищена законом об авторских правах.
Распространение информации с сервера на любых
носителях и в любом виде возможна только после
согласования с администрациейНаша почта: info@aquariumist.in.ua   Телефон: +38 067 419-64-34